Få et hurtigt overblik over de bedste huskeråd ved køb af bolig. Har du styr på advokatforbehold, købsaftalen osv.? Vi giver dig overblikket på 2 minutter.

  1. Økonomien; Har banken godkendt dig til det beløb, som boligen koster? Er du forhåndsgodkendt til købet?
  2. Ejendommens fysiske fremtræden; Har du gennemgået ejendommen grundigt, eventuelt med håndværker, VVS-installatør, el-installatør, arkitekt mv.?
  3. Advokatforbehold; Underskriv kun købsaftalen med advokatforbehold (anført i punkt 11 i standard-ejendomsmægler-købsaftale)
  4. Advokat; Find en advokat, som kan yde dig grundig rådgivning i hele processen og som prioriterer din ejendomshandel.
  5. Købsaftalen; Gennemgå købsaftalen, som minimum købsaftalens punkt 11 som indeholder de særlige vilkår for netop din handel.
  6. Handlens øvrige dokumenter; Forsøg at få et overblik over handlens øvrige dokumenter, så eventuelle spørgsmål kan afklares med din advokat indenfor advokatforbeholdet.
  7. Særlige forhold; Husk at oplyse din advokat om eventuelle særlige forhold. F.eks. hvis du påtænker at ændre på ejendommen, eller I som to ugifte samlevende skal købe sammen.
  8. Ejerskifteforsikring; Ønsker du at forsikre dig mod skjulte mangler, som ikke er angivet i tilstandsrapporten, så husk at tegne ejerskifteforsikring inden overtagelsesdagen.
  9. Blændet/sløjfet olietank; Husk at kræve en attest fra sælger, der viser, at tanken er blevet blændet/sløjfet af autoriseret olie-mand.
  10. NemID: Når handlen er endelig, og der skal skrives skøde, skal alle parter underskrive digitalt med NemID.