9.600 kr.

Komplet boligpakke: Ingen handel, intet salær.
Omfatter bl.a. juridisk rådgivning ved advokat, gennemgang af ejendomshandlens dokumenter, forhandling med ejendomsmægler, samt udarbejdelse af skøde, refusionsopgørelse og frigivelse af købesummen.


9.600 kr.

Komplet andelspakke:
Omfatter bl.a. juridisk rådgivning ved advokat, gennemgang af ejendomshandlens dokumenter og andelsforeningens økonomi, og forhandling med sælger.


13.800 kr.

Selvsalg (kun sælger).


2.200 kr.

Tinglysning af skøde og andre dokumenter, fx. overførsel af ejerpant.


2.200 kr.

Refusionsopgørelse.


4.800 kr.

Berigtigelse uden juridisk rådgivning (tinglysning, refusionsopgørelse, frigivelse).


5.800 kr.

Testamente / Ægtepagt / Samejeoverenskomst.


2.500 kr.

Familiegældsbreve.


14.000 kr.

Dødsbobehandling. Prisen afhænger af boets omfang. Beregn prisen på Billig-Doedsbobehandling.dk. Fra


5.400 kr.

Mangelssager ved køb af fast ejendom. Opstartspris:


10.000 kr.

Retssager dækket af retshjælpsforsikring eller fri proces. (Indledende vurdering og ansøgning om retshjælpsdækning).


Øvrige retssager: Pris efter aftale.


Hertil kommer rets- og tinglysningsafgift til staten, samt eventuelle udlæg.

Alle priser er inkl. moms.