Køb af andelsbolig – er det en god eller dårlig ide? Og har jeg brug for en advokat?

Boligadvokat Tina Kjeldstrøm forklarer her, hvordan hun skaber værdi og tryghed for en køber af en andelsbolig

Hvorfor er det vigtigt med professional rådgivning, når man køber andelsbolig? Det er væsentligt at holde for øje, at bankens rolle ved køb af andelsbolig udelukkende er i egenskab af ”sælger”. Sælger forstået sådan, at de gerne vil sælge dig et lån. Det vil sige, at banken har deres egne interesser at pleje, når de gennemgår andelsforeningers økonomi og vurderer, om de vil yde dig det ønskede lån. Langt de fleste banker anbefaler faktisk også deres kunder at søge professionel rådgivning, når der skal købes andelsbolig.

Efter min mening er den rådgivning, jeg yder, når man skal købe andelsbolig en helt anden. Min eneste interesse er, at du som køber har det fulde overblik og den forpligtigelse, du påtager dig. Det vil sige overblik over den forening, du indtræder i. Det vil også sige, at selvfølgelig er det væsentligt om foreningens økonomi er i orden, men der er andre ting, som er mindst lige så væsentlige og som på sigt kan få betydning for andelsforeningen og dig som andelshaver.

Det, som jeg lægger vægt på, er en samlet juridisk vurdering af den forpligtigelse, man som køber indtræder i. Det er ikke nok, at foreningens økonomi hænger sammen, dine ønsker og økonomi skal også hænge sammen. Derfor gennemgår jeg fx ikke kun regnskaber. Jeg gennemgår også referater fra generalforsamlinger, beretninger fra bestyrelsen, vedligeholdelsesplaner og andet som kan give mig et indblik i foreningens forhold og ikke mindst den kommende økonomi, særligt hvis det får betydning for ”min køber” på kort eller længere sigt.

Helt lavpraktisk mener jeg også, at der bør kigges på, hvordan foreningen fungerer. Er der mange som deltager i generalforsamling, hvor meget deltager andelshavere, som ikke sidder i bestyrelsen fx i arbejdsweekender eller andet. Det er væsentligt, fordi man som køber og kommende andelshaver overlader den daglige drift til den siddende bestyrelse. Hvad skal der ske med bygningen, fx hvor meget vedligeholdelse er nødvendigt, og hvad har foreningen af ambitioner for større projekter, som er nødvendige eller ”nice to have”? Er der et godt naboskab?

Der findes dårlige og økonomisk ustabile andelsforeninger, men der findes også rigtig mange virkelig gode andelsforeninger. Foreninger, som er på forkant med kommende vedligeholdelse eller modernisering, foreninger som har styr på økonomien også i de kommende år, og foreninger som formår at sikre en løbende fornuftigt tilgang til den faste ejendom, som alle andelshaverne i bund og grund har fælles ansvar for.