Ønsker du at købe fast ejendom i Danmark, skal du have boet i Danmark i en samlet periode på minimum 5 år. Der er ikke noget krav om, at det skal være en sammenhængende periode.

Det er vigtigt, du husker at oplyse, hvis du har været udrejst af Danmark inden for de seneste 5 år, da dette skal oplyses til Tinglysningsretten, når skødet skal tinglyses.

EU- og EØS-borgere har ret til køb af helårsbolig i Danmark, hvis ejendommen skal bruges som din helårsbolig, eller er en forudsætning for, at du kan drive selvstændig virksomhed eller levere tjenesteydelser i Danmark. EU-registreringsbevis og erklæring om brug af boligen skal afgives i forbindelse med tinglysning af skødet. Dette gælder også statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at blive registreret hos Statsforvaltningen og husker at oplyse omkring disse forhold til din rådgiver.

Hvis ikke du opfylder ét af de nævnte krav, skal du søge om tilladelse til erhvervelse af fast ejendom i Danmark hos Justitsministeriet. Billig-Boligadvokat hjælper dig gerne med denne ansøgning.