I hvilke situationer er det relevant at give en tinglysningsfuldmagt?

Skøder underskrives som udgangspunkt med nem-id. Hvis du er bortrejst, ikke har adgang til internettet, eller af en anden årsag ikke ønsker at underskrive skødet med nem-id, kan du give tinglysningsfuldmagt til Billig-Boligadvokat. Vi vil dermed kunne underskrive skødet på dine vegne. Registreringen af tinglysningsfuldmagten sker på www.tinglysning.dk ved at logge ind med dit nem-id.

Hvis ikke du har nem-id, kan du ligeledes give en tinglysningsfuldmagt til Billig-Boligadvokat. Tinglysningsfuldmagten skal i så fald udskrives og sendes til registrering hos Tinglysningsretten. Billig-Boligadvokat kan naturligvis hjælpe dig med dette arbejde.