Hjælp til Selvsalg: 12.800 kr. – eller kun 8.800 kr. hvis du indhenter boligdokumenterne selv

Billig-Boligadvokat tilbyder hjælp til selvsalg, hvis du selv har fundet en køber til din bolig.

Vi tilbyder en komplet salgspakke, hvor vi udarbejder købsaftalen og indhenter de relevante boligdokumenter til brug for salget af din bolig. Vi forestår også gerne kontakten med køber eller dennes rådgiver. Prisen for den komplet salgspakke udgør 13.800 kr. inkl. moms. I prisen indgår ikke gebyrer, der skal betales i forbindelse med rekvirering af boligdokumenter.

Hvis du selv ønsker at stå for alt arbejdet med at indhente boligdokumenterne, tilbyder vi for 8.800 kr. inkl. moms at udarbejde købsaftalen og forestå kontakten med køber og dennes advokat.

Du skal betale for vores arbejde også, hvis det ikke lykkedes dig at få solgt din bolig til en interesseret køber.

Boligdokumenterne i forbindelse med Selvsalg består af:

 • El-installationsrapport
 • Energimærke
 • BBR-meddelelse
 • Ejendomsdatarapport
 • Forureningsoplysninger
 • Kommunalt oplysningsskema
 • Ejerskifteforsikringstilbud
 • Tingbogsattest og udskrift af servitutter
 • Matrikelkort
 • Bygningstegnings og byggetilladelser mv.
 • Vedtægter for grundejerforening
 • Lokalplan
 • Forsikringspolicer
 • Årsopgørelser: vand, varme, el og gas
 • Ejendomsskattebillet

Ved salg af ejerlejligheder skal der indhentes disse boligdokumenter:

 • Ejerforeningens vedtægter og evt. tillæg
 • Ejerforeningens seneste årsregnskab
 • Referater fra ejerforeningens generalforsamling
 • Ejerlejlighedens fordelingstal
 • Ejerlejlighedsskema fra ejerforeningens administrator
 • Sikkerhedsstillelse over for ejerforeningen
 • Bidrag til ejerforeningen:
  – Bidrag til fællesudgifter
  – Bidrag til vandforbrug
  – Bidrag til eventuel grundfond